Przeskocz do treści

Cennik

mediacje Poznań ikonaCENNIK MEDIACJI

  • Koszt jednego spotkania (każda rozpoczęta godzina) wynosi 190 zł brutto
    Kosztami mediacji strony dzielą się po połowie, chyba, że ustalą inaczej.
  • Koszt konsultacji indywidualnej związanej z przygotowaniem do rozpoczęciem mediacji (każda rozpoczęta godzina) wynosi 100 zł brutto.
  • Mediacje prowadzone na wniosek sądu  zgodnie z  cennikiem rozporządzenia
    Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 30 listopada 2005 r. w sprawie wysokości wynagrodzenia i podlegających zwrotowi wydatków mediatora w postępowaniu cywilnym Dz.U.2013.218